mpchr
Telephone No.
03–79557266
Working Hours
Monday-Friday (8am - 5pm)
Min. Working Experience
Fresh Graduate
Job Category
Clerical/Administrative Support
Location
Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA
Salary
MYR 1,352 - MYR 4,003
Telephone No.
03–79557266
Working Hours
Monday-Friday (8am - 5pm)
Salary
MYR 1,352 - MYR 4,003
Job Category
Clerical/Administrative Support
Location
Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA
Min. Working Experience
Fresh Graduate
Description

1.  Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan fungsi tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik serta penyediaan.

2.  Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan operasi di peringkat Kumpulan Pelaksana yang merangkumi aspek perkeranian dan operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan/komunikasi).

Requirements

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
• Warganegara Malaysia;
• Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
• - Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  - Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta    - Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf  setaraf dengannya.
  - Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta    - Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf  setaraf dengannya.


• Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Benefits
  1. Sumbangan dalam EPF & SOCSO
  2. Ganjaran Perubatan
  3. Kenaikan Gaji Tahunan
  4. Penyimpanan Cuti Rehat Tahunan
Key Skills

-